JERZY NAGÓRNIAK

Dyrygent i organista. Absolwent Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku, ukończył organy w klasie mgr Agnieszki Wrocławskiej (1997-2001).

W trakcie edukacji w SLM w Lutomiersku podjął również naukę w Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie w klasie dyrygentury prof. Violetty Bieleckiej (Akademia Muzyczna w Białymstoku) oraz prof. Marty Wierzbieniec (Akademia Muzyczna w Krakowie).

W latach 2001-2006 studiował na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Muzycznej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej na specjalności Dyrygentura Chóralna i Muzyka Kościelna. Studiował dyrygenturę w klasie prof. Krystyny Domańskiej-Maćkowiak (2001-2003) oraz prof. Janusza Dzięcioła (2003-2006), organy w klasie prof. Sławomira Kamińskiego (2001-2006).

Jeszcze w trakcie studiów podjął pracę na stanowisku II organisty w Parafii Nawrócenia św. Pawła na os. Piastowskim w Poznaniu, gdzie gra do dziś.

W latach 2003-2004 pełnił obowiązki organisty w Parafii św. Wawrzyńca w Niepruszewie.

W 2006 r. zdobył III miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu.

Od 2006 do 2007 roku był słuchaczem Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. Benedykta Błońskiego (Instytut Muzyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Po ukończeniu studiów na Akademii Muzycznej w Poznaniu w 2006 r. rozpoczął pracę, jako organista w Parafii św. Rocha w Poznaniu oraz jako dyrygent Chóru Nova im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Od października 2011 roku jest dyrygentem Chóru pw. Świętej Cecylii przy Parafii św. Mikołaja w Mosinie.

NAGRANIA
© Copyright by JN